sledeća
Doček Nove godine u Rimu
Doček Nove godine u Rimu
Sve ponude za doček Nove 2019. godine u Beogradu možete videti prateći link:
Nova godina Beograd

Arhiva: Doček 2017. - Rim

Doček 2017. - Rim - Novogodišnji aranžmani
broj osoba cenabr.danasmeštaj vrsta usluge prevoz
Rim - Nova godina sa fakultativnom posetom Vatikanu i Tivoliju,

6 dana - autobusom

Paket aranžman - prevoz i smeštaj

Polazak 29.12.2016.
Program putovanja:
1. Dan: putovanja Beograd-Rim

Polazak autobusa sa parkinga preko puta »Buvlje pijace« na Novom Beogradu, ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašističke Borbe. u 15.00 časova. Vožnja autobusom preko Hrvatske, Slovenije i Italije prema Rimu, sa kraćim usputnim zadržavanjima, radi odmora. Noćna vožnja.
2. Dan: Rim
Dolazak u Rim u popodnevnim časovima. Smeštaj u hotel. U poslepodnevnim časovima Fakultativni obilazak Rima (obilazak se izvodi pešaka I traje oko 3h) u pratnji lokalnog vodiča na srpskom Jeziku (odlazak Metroom do grada): Crkva Santa Marija, Crkva Svetog Petra u lancima, Koloseum, Forum, Kapitol, Piazza Venezia, Via del Corso, Panteon, fontana Di Trevi, Španski trg... Slobodno vreme za kraću individualnu šetnju. U večernjim časovima povratak Metroom u hotel. Noćenje
3. Dan Rim - Tivoli
Doručak. Slobodan dan za individualna razgledanja. Fakultativno - izlet u Tivoli, drevni grad u blizini Rima. Obilazak Vile d' Este, koja je pod zaštitom UNESCO-a, sagradjene na ostacima vile cara Hadrijana. Sagradio je kardinal d' Este, kao svoj letnjikovac gde je preusmerio tok vode i napravio bez postrojenja velelepne fontane, vodoskoke, jezera. Povratak u hotel. U večernjim časovima Individualni doček Nove godine na rimskim ulicama I trgovima. Noćenje
4 Dan: Rim
Doručak. Slobodno vreme za individualna razgledanja grada I šetnju ulicama Rima. Noćenje
5. Dan: Rim - Vatikan
Doručak. NApuštanje hotela. Fakultativna poseta Vatikanskim muzejima (odlazak do Vatikana Metroom): Izgradnja danas najpoznatijeg svetskog muzeja, započeta je u vreme Pape Julija II u XVI veku. Najpoznatiji deo je svakako, Sikstinska Kapela. Kapela je oslikana radovima Botičelija, Perudjina, … Godine 1511. Mikelandjelo Buonaroti, oslikava tavanicu sa motivima iz Starog zaveta i iznad Oltara fresku Strašni Sud. Iz Kapele put vodi u unutrašnjost najveće crkve na svetu, posvećenu Sv. Petru, gde se nalaze njegovi posmrtni ostaci. Unutar crkve se nalazi i čuvena Pijeta, delo Mikelandjela. Poseta se završava na grandioznom trgu ispred crkve, koji je osmislio i svojim skulpturama ukrasio, kontraverzni Bernini. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Polazak za Beograd u 18:00
6. Dan Beograd
Dolazak u Beograd u popodnevnim časovima

Doplata za jednokrevetnu sobu - 60 eur
Rezervacija mesta u autobusu - 10 eur

Aranžman obuhvata:
- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti)
- Smeštaj u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem
- Smeštaj Rimu u širem centru grada (unutar zaobilaznice GRA) u hotelu 3* na bazi 3 noćenja sa doručkom (kontinentalni)
- Obilaske prema programu putovanja
- Usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana
- Usluge lokalnih vodiča troškove organizacije putovanja

Aranžman ne obuhvata:
- Gradsku komunalnu taksu u Rimu koja je stupila na snagu 01.01.2011 i to: Za hotele sa 3* - 2 eura dnevno, a za hotele sa 4* - 3 eura dnevno i plaća se na recepciji hotela
- Povratnu kartu za Metro (oko 2€)
- Fakultativne izlete I ulaznice
- Međunarodno putno osiguranje
Cene fakultativnih izleta:
- Obilazak Rima u pratnji stručnog vodiča 15€ (u cenu nije uračunata povratna karta za Metro)
- Vatikanski muzeji (cena uključuje ulaznicu, uslugu vodiča i slušalice) - (40 €),
- izlet za Tivoli (25 €) fakultativne posete čija cena zavisi od broja prijavljenih putnika (neophodan minimum od 20 putnika - a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator putovanja zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate).

Uslovi plaćanja:
- Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke (Uni Credit), na dan uplate.

Način plaćanja:
- 40% po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski najkasnije 15 dana pre pocetka aranžmana

Napomene:
- Polazak i povratak autobusa je sa tačno određenih parkinga naznačenim u programu putovanja.
- Predviđene pauze tokom putovanja su na 3 do 4 sata vožnje i zavise od uslova na putu
- Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće.
- Organizator putovanaj zadržava pravo izmene programa putovanaja (raspored pojedinih sadržaja usled objektivnih okolnosti)
- Svi putnici pre polaska moraju se upoznati sa pravilima ponašanja u zemlje u koje putuju
- Za sve fakultativne izlete neophodan je minimum putnika da bi se realizovali
- U slučaju nedovoljnog broja putnika krajnji rok za obaveštenje o otkazu aranžmana je 5 dana pred put
- Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja od radnika agencije kao ni radnika ovlašćenjih subagenata koji nisu u skladu sa elementima zaključenih u ugovoru o putovanju
- Putnici sami snose odgovornost u slučaju da ne poseduju validnu polisu zdravstvenog osiguranja
- Agencija nemože garantovati tačne satnice dolaska na određene destinacije kao ni satnice povratka u srbiju usled objektivnih okolnosti (stanja na putu, čekanja na granici i ostalih nepredviđenih okolnosti)
- Putnici su dužni da se pridžavaju dogovorenih satnica sa vodičem tokom boravka u inostranstvu
- Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, trajekta, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa - cena je podložna promeni.Za ovaj program ne postoji mogućnost korisćenja sopstvenog prevoza.

Upozorenje:
- Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.

Važno:
- Preporučuje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju ili kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti relevantne.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 putnika, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanjeo otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
* za sve informacije pozovite se na www.nova-godina.co.rs
+381 60 672 120 1
+381 26 461 30 32
Trg Republike 1-3, Smederevo,
Smederevo,
Srbija (RS)