prethodna
Doček Nove godine u Krakovu
Doček Nove godine u Krakovu
Sve ponude za doček Nove 2019. godine u Beogradu možete videti prateći link:
Nova godina Beograd

Arhiva: Nova godina u Krakovu

Nova godina u Krakovu - Novogodišnji aranžmani
Nova godina 2017. - Krakov
Nova godina 2017. - Krakov
Nova godina 2017. - Krakov
Nova godina 2017. - Krakov
Nova godina 2017. - Krakov
Nova godina 2017. - Krakov
Nova godina 2017. - Krakov
Nova godina 2017. - Krakov
Nova godina 2017. - Krakov
Nova godina 2017. - Krakov
Nova godina 2017. - Krakov
Nova godina 2017. - Krakov
broj osoba cenabr.danasmeštaj vrsta usluge prevoz
Krakov - Docek Nove godine

5 dana - autobusom

Cena za online rezervacije uz kupljeni vaucer - 99 eur

Polazak 30.12.2014.
Program putovanja:
1 Dan - Beograd - Krakov - polazak autobusa oko 17:00 časova na parkingu preko puta »Buvlje pijace« na Novom Beogradu, ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašističke Borbe. Noćna vožnja kroz Madjarsku, sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora
2 Dan - Krakov - Dolazak u Krakow u prepodnevnim časovima. Razgledanje grada: Vavel brdo sa kraljevskim dvorcem i katedralom, Pećina Zmaja, stari gradski trg Rinek sa zvonikom, Crkva Sv. Marije, Univerzitet Jagielo iz XIV veka… Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Doček Nove godine (individualno). Noćenje
3 Dan - Krakov - Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti i obilazak Krakova. Noćenje
4 Dan - Krakov - Beograd - Doručak. Napuštanje hotela. Fakultativni odlazak do Aušvica - Birkenau i obilazak jednog od najznačajnih simbola svetske istorije, koji predstavlja najveći i najozloglašeniji logor nacističke Nemačke (današnji spomenmuzej pod zaštitom UNESCO-a). Povratak u Krakov Fakultativna poseta rudniku soli Velička - impresivnom podzemnom svetu slanih jezera, prostorija i hodnika gde se nalazi i kraljevska kapela od soli kao i koncernta dvorana u koje su stvorile generacije rudara. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Polazak za Srbiju u poslepodnevnim časovima.
5 Dan - Beograd - dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima

Doplata za jednokrevetnu sobu - 40 eur
Rezervacija mesta u autobusu - 10 eur

Aranžman obuhvata:
- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti)
- smeštaj u Krakovu u hotelu 3* na bazi 2 noćenja sa doručkom (dvokrevetne I trokrevetne sobe)
- usluge vodiča pratioca za vreme trajanja aranžmana
- troškove organizacije putovanja.

Aranžman ne obuhvata:
- Lične troškove putnika
- Fakultativni obilazak rudnika soli Vielička 25€ (min 20 putnika)
- Fakultativnai obilazak Aušvica 20€
- međunarodno zdravstveno osiguranje.

Uslovi plaćanja:
- Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke (Uni Credit), na dan uplate.

Način plaćanja:
- 40% po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski najkasnije 15 dana pre pocetka aranžmana

Napomene:
- Polazak i povratak autobusa je sa tačno određenih parkinga naznačenim u programu putovanja.
- Predviđene pauze tokom putovanja su na 3 do 4 sata vožnje i zavise od uslova na putu
- Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće.
- Organizator putovanaj zadržava pravo izmene programa putovanaja (raspored pojedinih sadržaja usled objektivnih okolnosti)
- Svi putnici pre polaska moraju se upoznati sa pravilima ponašanja u zemlje u koje putuju
- Za sve fakultativne izlete neophodan je minimum putnika da bi se realizovali
- U slučaju nedovoljnog broja putnika krajnji rok za obaveštenje o otkazu aranžmana je 5 dana pred put
- Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja od radnika agencije kao ni radnika ovlašćenjih subagenata koji nisu u skladu sa elementima zaključenih u ugovoru o putovanju
- Putnici sami snose odgovornost u slučaju da ne poseduju validnu polisu zdravstvenog osiguranja
- Agencija nemože garantovati tačne satnice dolaska na određene destinacije kao ni satnice povratka u srbiju usled objektivnih okolnosti (stanja na putu, čekanja na granici i ostalih nepredviđenih okolnosti)
- Putnici su dužni da se pridžavaju dogovorenih satnica sa vodičem tokom boravka u inostranstvu
- Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, trajekta, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa - cena je podložna promeni.Za ovaj program ne postoji mogućnost korisćenja sopstvenog prevoza.

Upozorenje:
- Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.

Važno:
- Preporučuje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju ili kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti relevantne.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 putnika, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanjeo otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
* za sve informacije pozovite se na www.nova-godina.co.rs
+381 60 672 120 1
+381 26 461 30 32
Trg Republike 1-3, Smederevo,
Smederevo,
Srbija (RS)