prethodna
Doček Nove godine 2017. - Budimpešta, 2 dana autobusom
Doček Nove godine 2017. - Budimpešta, 2 dana autobusom
sledeća
Nova godina u Budimpešti - 2 dana, bez noćenja
Nova godina u Budimpešti - 2 dana, bez noćenja
Sve ponude za doček Nove 2019. godine u Beogradu možete videti prateći link:
Nova godina Beograd

Arhiva: Doček Nove godini u Budimpešti

Doček Nove godini u Budimpešti - Novogodišnji aranžmani
Nova godina 2017. - Budimpešta
Nova godina 2017. - Budimpešta
Nova godina 2017. - Budimpešta
Nova godina 2017. - Budimpešta
Nova godina 2017. - Budimpešta
Nova godina 2017. - Budimpešta
broj osoba cenabr.danasmeštaj vrsta usluge prevoz
Nova godina 2017. - Budimpešta

Broj dana: 4 dana, 3 noćenja - autobusom

Polazak:30.12.2016.
Povratak:02.01.2017.
Program putovanja:
1. dan / petak: Beograd - Novi Sad - Budimpešta - Mađarsko Veče
Polazak iz Beograda oko 05:00h sa Lastine autobuske stanice i iz Novog Sada sa parkinga kod Lokomotive oko 06:00h (proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa). Dnevna vožnja kroz Vojvodinu prema Mađarskoj. Dolazak u Budimpeštu u podnevnim časovima. Panoramski obilazak Budimpešte: Trg Heroja, Opera, dvorac Vajdhunjadi, Andraši bulevar, Parlament (nije predviđena grupna poseta), Budimski dvorac (Kraljevska palata), Ribarska kula, crkva Matije Korvina, Citadela... Slobodno vreme za idividualne aktivnosti ili individualnu šetnju Vaci ulicom, Srpskom ulicom i odlazak do Srpske crkve. U poslepodnevnim časovima smeštaj u hotel. Slobodno vreme za idividualne aktivnosti ili u večernjim časovima mogućnost organizovanja fakultativnog odlaska na Mađarsko veče u nacionalni restoran sa folklorno - umetničkim programom (bogat meni sa pićem, nacionalnim mađarskim jelima, folklornim programom i ciganskom muzikom). Noćenje.
2. dan / subota: Budimpešta - Tropikarijum - Krstarenje Dunavom
Doručak. Slobodan dan za šetnju i individualne aktivnosti. Mogućnost organizovanja fakultativnog izleta - tržni centar Kampona i Tropikarijum, gde se na zanimljiv način možete upoznati sa biljnim i životinjskim svetom tropskih predela. U poslepodnevnim časovima mogućnost organizovanja fakultativnog izleta - vožnja brodom Dunavom ispod poznatih prelepih budimpeštanskih mostova. Individualni odlazak na doček Nove godine. Individualni povratak u hotel. Noćenje.
3. dan / nedelja: Budimpešta - Beč - Budimpešta
Doručak. Nakon doručka mogućnost organizovanja fakultativnog obilaska Beča - glavnog grada Austrije. Podnevni dolazak u Beč. Po dolasku panoramski obilazak grada: dvorac Belvedere, Opera, zimska rezidencija Habsburgovaca - Hofburg, Trg Marije Terezije, Parlament, Gradska kuća, jevrejska četvrt, zabavni park Prater, Hundertvaser, novi deo grada Uno-city, Dunavski toranj... i šetnja kroz prvi becirk - Kertner ulicu. Nakon obilaska, slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. U večernjim časovima povratak u Budimpeštu. Noćenje.
4. dan / ponedeljak: Budimpešta - Sentandreja - Novi Sad - Beograd
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme u centru grada za šetnju i individualne aktivnosti. Mogućnost organizovanja fakultativnog izleta do Sentandreje. Po dolasku, obilazak grada: Trg Vuka Karadžića, Požarevačka crkva, rodna kuća Jaše Ignjatović, Blagoveštanska crkva, Beogradska crkva. U popodnevnim časovima polazak za Srbiju. Vožnja kroz Mađarsku i Vojvodinu prema Beogradu. U kasnim večernjim časovima dolazak u Novi Sad i Beograd.

Cena aranžmana: 129 €
(u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za devize poslovne banke na dan uplate)

Cena aranžmana obuhvata:
- prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom)
- smeštaj u Budimpešti (3 noćenja sa doručkom - kontinentalni švedski sto) u hotelu sa 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama
- obilaske prema programu (Budimpešta - panorama grada)
- troškove organizacije i vođenja aranžmana
- usluge licenciranog pratioca grupe
Cena aranžmana ne obuhvata:
- Međunarodno putno zdravstveno osiguranje:
- za lica starosti od 3 meseca do 17 godina - 375, 00 din.
- za lica starosti od 18 do 70 godina - 538, 00 din.
- za lica starosti od 71 do 83 godina - 1.129, 00 din.
- fakultativne izlete (cene su podložne promenama, deca uzrasta od 2 do 12 god. ostvaruju popust, a deca do 2 god. besplatno):
- Tropikarijum (sa ulaznicom) i tržni centar Campona - 15€ odrasli / 10€ deca
- Mađarsko veče u nacionalnom restoranu (sa večerom) - 25€ odrasli / 20€ deca
- Vožnja brodom Dunavom - 15€ odrasli / 10€ deca
- Beč (sa razgledanjem) - 35 € odrasli / 25€ deca
- Sentandreja (sa razgledanjem) - 10€ / 5€ deca

Doplate i popusti:
- doplata za 1/1 sobu - 40% od cene aranžmana
- deca do 2 godine popust 100% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, nemaju ležaj u hotelu)
- deca od 2 - 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, imaju ležaj u hotelu)
- treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5%

Uslovi i način plaćanja:
- plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za devize poslovne banke na dan uplate
- gotovinski - prilikom prijave uplaćuje se 30% vrednosti aranžmana, ostatak najkasnije 10 dana pre puta
- uplatom na račun -.pod istim uslovima kao za gotovinsku uplatu
- platnim karticama - Visa, Dina, Yuba, Master, Maestro
- cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa, u suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni

Opis i lokacija hotela:
Smeštaj je u Budimpešti u navedenom hotelu do popune mesta ili sličnom:
- Hotel Omnibusz 3* - www.omnibuszhotel.hu
- Hotel Polus 3* - www.hotelpolus.hu

Opšte napomene:
- u smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi
- u pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet
- neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
- organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
- dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
-fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Minimum za realizaciju izleta je 30 putnika
- organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak)
- maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
- putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
- Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
- Program je rađen na bazi minimum 45 prijavljenih putnika
- Usled nedovoljnog broja putnika rok za otkaz putovanja je 5 dana pre početka putovanja

Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja turističke agencije.
* za sve informacije pozovite se na www.nova-godina.co.rs
+381 11 2637 484
+381 11 2632 163
Kralja Petra I 45, Beograd,
Beograd,
Srbija (RS)