Sve ponude za doček Nove 2019. godine u Beogradu možete videti prateći link:
Nova godina Beograd

Arhiva: Doček Nove godine na Bledu

Doček Nove godine na Bledu - Novogodišnji aranžmani
broj osoba cenabr.danasmeštaj vrsta usluge prevoz
Nova godina 2018. - Bled

4 dana, 2 noći - autobusom

Ljubljana - Kranj - Klagenfurt i doček na Bledu

Polazak: 29. decembar 2017.

Paket aranžman - prevoz, smeštaj i razgledanja

Troškovi rezervacije 300, 00 din.

.
Slovenija ima samo jedno ostrvo, ali je ono možda privlačnije od mnogih ostrvskih grupa sveta. U zagrljaju živopisnih planina, ponosno stoji u sredini alpskog jezera. Onima koji širom sveta tragaju za nečim izuzetnim, drugačijim, za lepotom i inspiracijom, mirom ili sportskim izazovima, stoje na raspolaganju brojne mogućnosti na ovom ostrvu.

Program putovanja:
1.dan putovanje (29.12.Petak): Beograd - Ljubljana
Sastanak grupe u 19.30 h kod Parkinga Kombank Arene, južna strana, ulaz iz Bulevara Arsenija Čarnojevića (ulaz sa autoputa). Predviđeno vreme polaska je u 20.00 časova. Noćna vožnja preko Hrvatske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.
2.dan (30.12. Subota): Ljubljana - Kranj
Po dolasku u Ljubljanu, informativno razgledanje grada i slobodno vreme. Nakon provedenog prepodneva u Ljubljani, kraća vožnja do Kranja i smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.
3.dan (31.12.Nedelja):Kranj – Klagenfurt – Worthersee – Velden - Kranj – Bled – Kranj
Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti, a mi Vam preporučujemo fakultativni izlet do Austrije i posetu Klagenfurtu u čarobnoj atmosferi šarenog christkindlmarkta (božićni vašar). Poseta najpoznatijem jezeru Austrije - Wörthersee i poseta Veldenu gradiću koji nosi naziv austrijski Monte Karlo. Povratak u Kranj. Ostatak dana slobodan za pripremu za najluđu noć. U večernjim satima, kraća vožnja do Bleda i romantičan doček na bledskoj promenadi uz predivni vatromet iznad jezera u ponoć. Srećna Nova godina! Posle ponoći sastanak grupe u dogovoreno vreme na dogovorenom mestu i povratak u hotel u Kranju. Noćenje.
4.dan (01.01.Ponedeljak): Kranj - Bled - Beograd.
Doručak.Odjava iz hotela, sastanak grupe oko 11.30h i kraća vožnja do Bleda. Slobodno vreme na Bledu za šetnju pored jezera, obilazak crkvice ili vožnju brodićem (individualno); rastanak od ovog istinskog dragulja prirode – neka bude uz kafu i pravu »blejsku kremšnitu«. Polazak za Srbiju oko 14.30h. Dnevno-večernja vožnja preko Hrvatske uz kraća usputna zadržavanja radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti. Očekivano vreme dolaska u Beograd na mesto polaska oko ponoći ( u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima). Kraj programa.

Aranžman obuhvata:
- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu,
- 2 noćenja sa doručkom (samoposlužni tzv. »švedski sto ») u hotelu Creina 4* u centru Kranja u dvokrevetnim i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem,
- obilaske prema programu, usluge pratioca putovanja za vreme trajanja aranžmana i troškove organizacije putovanja u celini.

Aranžman ne obuhvata:
- Međunarodno putno osiguranje (putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih),
- troškove fakultative koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor,
- individualne troškove koje putnici naprave u toku putovanja,
- sve druge nepomenute troškove
Fakultativni izleti:(cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama:
Poludnevni izlet do Klagenfurta jezera Wörthersee sa Veldenom 15€,
- izlet obuhvata organizovan prevoz i panoramsko razgledanje grada u pratnji vodiča. Minimalan broj prijavljenih za izlet Klagenfurt je 30 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih organizator izleta zadržava pravo ponuditi prijavljenim putnicima više, korigovane cene u odnosu na objavljene koje isti nisu u obavezi da prihvate. Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom zbog
specifičnosti termina.

Napomene:
Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa - cena je podložna promeni.

Doplata:
- za jednokrevetnu sobu 55 € i rade se isključivo na upit.

Popust:
- Deca od 0-12 godina u pratnji dve punoplatežne osobe ostvaruju popust od 10 %na cenu aranžmana. Po ovom programu ne postoji mogućnost
umanjenja za sopstveni prevoz

Uslovi plaćanja:
Cena paket aranžmana izražena u eur po osobi
Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Banke Intesa za efektivu, na dan uplate.
Način plaćanja:
- Prilikom rezervacije plaća se 39 € po osobi (u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu banke Intesa na dan uplate), a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 25 dana pre početka aranžmana ili u 3 jednake mesečne rate - čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije, bez kamate. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podležna je promeni.

Opis hotela:
Hotel Creina 4* se nalazi u centru Kranja u blizini sportskog centra. Sobe su ukusno opremljene sa TWC, TV-om, fenom i mini barom (uz doplatu). Gostima hotela su na raspolaganju restoran i bar. Udaljenost hotela od Ljubljane je oko 25km, Bleda 29 km i od Klagenfurta oko 60 km. www.hotelcreina.si

Napomena za smeštaj:
U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica

Polasci iz drugih mesta:
Polazak autobusa iz Novog Sada (železnička stanica) datuma navedenog u programu putovanja (18 h) minimalan broj putnika za realizaciju programa: 25, doplata: 1.500, 00 dinara.

Osiguranje:
Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 448 din. sa osiguranom sumom do 25.000 eur, za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji, bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja (Milutina Milankovica 134 Beograd) – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja

Važno:
Upozorenje:
Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.
- Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu Tax Free, pa Vas molimo da to imate u vidu.
- Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
- Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
- Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.
- Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
- Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Agencija ne može imati uticaja.
- Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: - Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
Važno obaveštenje:
- Obaveštavaju se putnici, s` obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita može biti promenjen, od onoga što je navedeno u programu putovanja. U zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja I za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče.
- Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU.
- Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava naročito dečijih.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 50 putnika, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja, Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours, kao i sa Opštim uslovima međunarodnog putnog osiguranja - Uniqua osiguranja. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije.
* za sve informacije pozovite se na www.nova-godina.co.rs
+381 11 322 21 34
+381 11 334 77 08
+381 11 334 76 25
Terazije 3, Beograd

agencija@mladostturist.rs
,
Beograd,
Srbija (RS)