sledeća
Doček Nove godine u Berlinu
Doček Nove godine u Berlinu
Sve ponude za doček Nove 2019. godine u Beogradu možete videti prateći link:
Nova godina Beograd

Arhiva: Berlin i Drezden - Doček Nove godine

Berlin i Drezden - Doček Nove godine - Novogodišnji aranžmani
Nova godina 2018. - Berlin i Drezden
Nova godina 2018. - Berlin i Drezden
Nova godina 2018. - Berlin i Drezden
Nova godina 2018. - Berlin i Drezden
Nova godina 2018. - Berlin i Drezden
Nova godina 2018. - Berlin i Drezden
Nova godina 2018. - Berlin i Drezden
Nova godina 2018. - Berlin i Drezden
Nova godina 2018. - Berlin i Drezden
Nova godina 2018. - Berlin i Drezden
Nova godina 2018. - Berlin i Drezden
Nova godina 2018. - Berlin i Drezden
broj osoba cenabr.danasmeštaj vrsta usluge prevoz
Nova godina 2018. - Berlin

sa fakultativnom posetom Potsdamu

6 dana, 3 noćenja - autobusom

Troškovi rezervacije 300, 00 din.

Paket aranžman - prevoz, smeštaj i panoramsko razgledanje grada
Berlin glavni grad Nemačke sa oko 3, 5 miliona stanovnika. Danas je jedan od najlepših i najjačih gradova Evrope. Tokom boravka u Berlinu neizostavno je videti: Aleksanderplatz - nekadašnji check point između Zapadnog i Istočnog Berlina, ostatke Berlinskog zida, Brandenburšku kapiju, berlinski ZOO, Katedralu...

Program putovanja:
1.dan putovanja (29.12.2017.petak): Beograd - Berlin
Sastanak grupe u 14.30 h sa Parkinga Kombank Arene , južna strana, ulaz iz Bulevara Arsenija Čarnojevića (ulaz sa autoputa). Predvidjeno vreme polaska u 15.00 časova. Vožnja preko Novog Sada, Subotice, Mađarske, Slovačke, Češke sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.
2. dan putovanja (30.12.2017.subota): Berlin
Dolazak u Berlin u prepodnevnim satima. Po dolasku, panoramsko razgledanje grada: Tiergarten park, Dvorac Bellevue, Trg Republike, Parlament, Bradenburtor, Unter den Linden, Alexanderplatz, Dvorac Charlottenburg kao i legendarni Charlie - nekadašnja granična tačka prelaza između Istočnog i Zapadnog Berlina... Smeštaj u hotel (posle 16.00h prema hotelskim pravilima). Ostatak dana slobodan za individulane aktivnosti. Noćenje.
3. dan (31.12.2017.nedelja): Berlin - Tropical Islands
Doručak. Fakultativni odlazak na Tropical island koji je najveći zatvoreni prostor sa tropskom klimom. Ovaj tematski park smešten u nekadašnjem hangaru za cepeline u kojem su temperature izrazito visoke čak i kada napolju pada sneg. Ovaj objekat sadrži: plaže, bazene, tobogane, tropsku šumu, „Bali“ lagunu, terene za mini golf, kafe barove, restorane, prodavnice. Povratak u Berlin. Slobodno vreme za individualne aktivnosti i individualni doček Nove Godine. Srećna Nova godina! Posle ponoći oko 01.00 sat (u odnosu na informacije vodiča), organizovan transfer do hotela. Noćenje.
4. dan (01.01.2018.ponedeljak): Berlin - Potsdam - Berlin
Doručak.. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili fakultativni odlazak na izlet za Potsdam, branderburšku prestonicu - nekada rezidenciju Pruskih kraljeva a danas mesto poznato po neverovatnoj lepoti pejzaža, parkovima, kraljevskim palatama i drugim znamenitostima od kojih su mnogi pod zaštitom Uneska. Povratak u Berlin. U večernjim satima organizovan povratak iz centra u hotel, u odnosu na informacije vodiča. . Noćenje.
5. dan (02.01.2018.utorak): Berlin - Drezden - Beograd
Doručak. Napuštanje hotela i polazak za Drezden - jedan od najlepših nemačkih gradova koji s ponosom nosi epitet »Firenca na Elbi«: Katedrala, Opera, Cvinger, Brul terasa i prijatna šetnja pored reke Elbe. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Polazak za Srbiju oko 21.00 h.
6. dan (03.01.2018.sreda): Beograd
Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska oko 10.00 časova (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima).

Aranžman obuhvata:
- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja,
- smeštaj u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem (u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta) na bazi tri noćenja sa doručkom u hotelu 4*,
- obilaske prema programu putovanja,
- usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana,
- troškove organizacije putovanja.

Aranžman ne obuhvata:
- Međunarodno putno osiguranje (Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih),
- fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera) kao i potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike,
- individualne troškove i ostale nepomenute troškove

Fakultativni izleti: (cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama):
- Tropical Island – 40 € (obavezna rezervacija i uplata u dinarskoj protivvrednosti u agenciji prilikom rezervacije aranžmana zbog ograničenog broja mesta),
- Postdam -20 €
Cena fakultativnih izleta zavisi od broja prijavljenih putnika (neophodan minimum od 25 putnika - a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate), kao i pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner

Napomene:
Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa - cena je podložna promeni.

Doplate i popusti :
- Rezervacija 1/1 soba je moguća isključivo na upit i doplata iznosi 105 €.
- Popusti za decu na upit
- Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz

Način plaćanja:
- Prilikom rezervacije plaća se 79 € po osobi (u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu banke Intesa na dan uplate), a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 25 dana pre početka aranžmana ili u 4 jednake mesečne rate čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije, bez kamate.
- U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.
Uslovi plaćanja:
Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Banke Intesa za efektivu, na dan uplate.

Opisi hotela:
Hotel Mardin 4 * se nalazi u istočnom delu Berlina u oblasti Hoppegarten, sa centrom Berlina je povezan autobuskom linijom u konekciji sa S banom (linija S 5 kojom se stize do centra Berlina za oko cetrdeset pet minuta). Sve sobe sa TWC- om, TV-om i mini barom (posebno se plaća). Gostima hotela su na raspolaganju restoran i bar. Doručak - švedski sto -samoposluživanje. www.hotelmardin.com

Osiguranje:
Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 672 din. sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja (Milutina Milankovica 134 Beograd ) – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja).

Napomene:
- U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. Upozorenje: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.
Važno: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu Tax free, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU.
- Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih.
- Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne rade.
- Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da
usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Agencija ne može imati uticaja.
Važno obaveštenje - Obaveštavaju se putnici, s`obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita mogu biti promenjeni, u odnosu na ono što je navedeno u programu putovanja, u zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: - Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu

Važna napomena:
U slučaju nastupanja opravdanih razloga, I nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Organizator, kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja-Uniqa osiguranje .
Aranžman je rađen na bazi minimum 50 putnika. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije
* za sve informacije pozovite se na www.nova-godina.co.rs
+381 11 322 21 34
+381 11 334 77 08
+381 11 334 76 25
Terazije 3, Beograd

agencija@mladostturist.rs
,
Beograd,
Srbija (RS)