sledeća
Nova godina 2018. - Bali
Nova godina 2018. - Bali
Sve ponude za doček Nove 2019. godine u Beogradu možete videti prateći link:
Nova godina Beograd

Arhiva: Nova godina 2017. - Bali i Džakarta

Nova godina 2017. - Bali i Džakarta - Novogodišnji aranžmani
Nova godina 2017. - Bali i Džakarta
Nova godina 2017. - Bali i Džakarta
Nova godina 2017. - Bali i Džakarta
Nova godina 2017. - Bali i Džakarta
Nova godina 2017. - Bali i Džakarta
Nova godina 2017. - Bali i Džakarta
broj osoba cenabr.danasmeštaj vrsta usluge prevoz
Bali i Džakarta - Nova Godina
12 dana, avionom


Polazak:
26.12.2016.
Džakarta (Jakarta) je glavni grad Indonezije. Nalazi se na severoističnom delu ostrva Java, ima preko 9 miliona stanovnika. Najpoznatije turističke atrakcije su Nacionalni spomenik Monas, džamija, Nacionalni muzej.
Bali je indonežansko ostrvo koje se nalazi između ostrva Java i Lomboka. Većinu stanovništva čine indonežanski hindiusti, tako da je hindu religija i kultura najprisutnija na ostrvu. Ostrvo je poznato po živopisnim predelima pirinčanih polja, kao i lepim plažama, pa je tako veoma popularno među turistima širom sveta.

Plan i program puta:
1.dan (26.12.2016): Okupljanje na aerodromu „Nikola Tesla“ u Beogradu dva sata pre leta. Priče o egzotičnom krajevima i smeškanje dok čekamo naš let. Idemo na Istok u susret Suncu. Let u 11:20h do Dohe (QR 232). Dolazak u Dohu u 18:30h po lokalnom vremenu.
2.dan (27.12.2016): Let iz Dohe u 02:45h (QR 956). Dolazak u Džakartu u 15:35h po lokalnom vremenu. Transfer do smeštaja i slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.
3.dan (28.12.2016): Krećemo u fakultativno razgledanje grada - Monas nacionalni spomenik, Istiqlal- najveću džamiju u Jugoistočnoj Aziji. Prestonica Indonezije je krajem XX veka doživela nagli ekonomski razvoj, što je izazvalo zapanjujući porast stanovništva (danas broji preko 9 miliona žitelja) i sve odiše kulturnim različitostima. Najznačajnija građevina je spomenik Monas u zvaničnom centru Džakarte, koji simbolilzuje indonežansku borbu za nezavisnost. Visok je 135 metara i na samom vrhu krunisan je plamenom iskovanog od 35 kilograma čistog zlata. Zatim poseta Nacionalnom muzeju, u samom centru grada. Popodne transfer do aerodroma i let za Denpasar. Transfer do smeštaja u Kuti. Bali - ostrvo osmeha, nestvarne prirode, bogatih pirinčanih polja, hindu hramova, kraljevskih bazena, voća, cveća, plaža, vulkana i fantastičnog podvodnog sveta. Slobodno vreme. Noćenje.
4 - 9.dan (29.12.2015-03.01.2017): Uživanje na magičnom ostrvu - fakultativni izleti za Ubud, umetničku koloniju i prelep gradić koji je pun umetničkih dela i neverovatnih slika balinežanske kulture, Batur jezero i fascinantni hinduistički hram, Besakih hram, kraljevski bazeni, kupanje na crnoj vulkanskoj plaži u Amedu. Izleti do UluWatu, obilazimo surferske plaže i hramove UluWatu i Taman Ayun, i poznati Tanah Lot, hram na vodi. 6 noćenja.
10.dan (04.01.2017): Napuštanje smeštaja u prepodnevnim satima i slobodno vreme do polaska na aerodrom. Let za Džakartu. Transfer do smeštaja. Uveče uživamo u lokalnoj klopi. Noćenje.
11.dan (05.01.2017): Slobodno vreme za šoping do večernjeg polaska za aerodrom.
12.dan (06.01.2017): Let iz Džakarte u 00:10h (QR 955). Dolazak u Dohu u 04:45h po lokalnom vremenu. Let iz Dohe u 06:40h za Beograd. Dolazak u Beograd u 11:20h. Kraj putovanja.

Polazak: 26.12.2016.

Smeštaj:
- Hotel (3*, 4*) je smeštajni objekat koji raspolaže 1/2 i 1/3 sobama. Sve sobe su klimatizovane i poseduju TWC. Usluga je na bazi noćenja. Imena hotela biće potvrđena po formiranju grupe, a najkasnije nedelju dana pred put.
- First minute cena:1490 eur
- Regularna cena: 1590 eur
- First minute cene važe za prijave do tri meseca pred put. Nakon toga važe regularne cene.

Cena aranžmana obuhvata:
- Avio kartu Beograd - Džakarta - Beograd sa svim taksama
- Povratnu avio kartu Džakarta - Denpasar - Džakarta sa svim taksama
- Sve transfere prema planu i program puta
- Noćenja prema planu i programu puta u hotelima sa 3-4* zvezdice po lokalnoj kategorizaciji (1/2 sobe)
- Kompletnu organizaciju i vođenje puta

Cena aranžmana ne obuhvata:
- Vizu za Indoneziju (50 usd)
- Izlazne takse iz Indonezije (oko 15 usd)
- Međunarodno zdravstveno osiguranje (moze se uzeti u agenciji)
- Individualne troškove nastale za vreme trajanja aranžmana
- Fakultativne izlete i ulaznice za kulturno istorijske spomenike

Uslovi plaćanja:
- Prilikom prijavljivanja plaća se 200 € u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate, 400€ u evrima se plaća inopartneru na samom putovanju, a ostatak sume plaća se u agenciji u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate, najkasnije 6 nedelja pred put.
- Mogućnost plaćanja preko računa i karticama Visa, Master, Maestro i Dina.

Prijavljivanje:
- Preporučujemo ranije prijave jer je broj mesta ograničen.
- Prilikom prijave potrebno je dostaviti skeniranu prvu stranu pasoša, u suprotnom agencija ne snosi odgovornost od štampanja avio karata sa pogrešnim imenom.
- Prijava je validna jedino uz uplatu avansa.
- Dokumenta za vize potrebno je dostaviti najkasnije mesec dana pred put.
- Ukoliko putnici ne dostave dokumenta za vize u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
- Ukoliko putnici sami pribavljaju vize, dužni su da kopiju vize dostave do 15 dana pred put.

Napomene:
Opšte napomene:
- Organizator putovanja je Jungle Travel sa licencom OTP 266/2010.
- Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu.
- Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
- Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
- Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i Opštim uslovima putovanja Jungle Travel-a.
- Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
- Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise
- U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
- Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
- Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
- U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
- Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
- Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
- U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.
- Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
- Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
- Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana
- Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
- Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
- Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.
- Za ovaj aranžman primenjuju se Opšti uslovi putovanja uskladjeni sa YUTA standardom.

Napomene u vezi sa smeštajem:
- Organizator putovanja, Jungle Travel, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura) .
- U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
- Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
- Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...).
- Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:
- Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja,
- Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

Napomene u vezi sa vizama:
- Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju,
- Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju,
- Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje,
- Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje,
- Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata,
- U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.
* za sve informacije pozovite se na www.nova-godina.co.rs
[b]Aranžmani za Evropu[/b]:[/tel]
+381 11 240 0213
[b]Daleke destinacije[/b]:[/tel]
+381 11 407 6257
[b]Fax[/b]:[/tel]
+381 11 386 3841
Gospodar Jevremova 49, Beograd

Poslovnice:
Bulevar Oslobođenja 66, lokal 8, Novi Sad
tel: +381 21 30 16 689
,
Beograd,
Srbija (RS)