prethodna
Doček Nove godine 2017. - Atina, 5 dana - avionom
Doček Nove godine 2017. - Atina, 5 dana - avionom
sledeća
Nova godina 2018. - Atina
Nova godina 2018. - Atina
Sve ponude za doček Nove 2019. godine u Beogradu možete videti prateći link:
Nova godina Beograd

Arhiva: Doček Nove godine u Atini, 6 dana autobusom

Doček Nove godine u Atini, 6 dana autobusom - Novogodišnji aranžmani
broj osoba cenabr.danasmeštaj vrsta usluge prevoz
Nova godina 2018. - Atina

6 dana, autobusom

Paket aranžman: prevoz, smeštaj, panoramsko razgledanje grada

Polazak: 29.12.2017. - 03.01.2018.

Troškovi rezervacije 300, 00 din.
Atina - kolevka zapadne civilizacije je glavni i najveći grad Grčke. Današnji grad predstavlja i kosmopolitski centar, dok je starogrčka Atina bila moćni grad-država i poznati filozofski centar. Atina je jedan od najstarijih svetskih gradova, a ime je dobio po boginji Atini, zaštitnici grada. Za Atinu se može reći da je grad mitova, grčkih bogova i mesto gde se može spojiti nespojivo, gde mašta postaje lepša strana stvarnosti….

Program putovanja:
1.dan: 29.12.petak Beograd - Atina
Sastanak grupe u 15.30 časova sa parkinga Kombank arene, južna strana, ulaz iz Bulevara Arsenija Čarnojevića (ulaz sa autoputa).. Predvidjeno vreme polaska u 16.00 časova. Noćna vožnja kroz Srbiju, Makedoniju sa kraćim usputnim odmorima
2.dan: 30.12.subota Atina
Dolazak u Atinu u prepodnevnim satima. Panoramsko razgledanje grada autobusom (Trg Omonija, Trg Sintagma gde se nalazi Parlament i straža Evzona, Olimpijski stadion, Zevsov hram, Hadrijanova vrata, Bajronov spomenik, Nacionalna biblioteka, univerzitet...), i Pireja (crkva Sv. Nikole i luke Pasalimani). Nakon razgledanja slobodno vreme do smeštaja u sobe (po hotelskim pravilima oko 15 časova). Slobodno popodne za novogodišnji šoping. Noćenje.
3.dan: 31.12.nedelja Atina - Argolida - Atina
Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni celodnevni izlet za Argolidu. Vožnja do Korintskog kanala, kraća pauza uz šetnju i razgledanje kanala. Nastavak putovanja za Epidaurus (svetilište boga Asklepija), obilazak antičkog pozorišta iz IV veka p.n.e, čuvenog po svojoj akustičnosti. Nastavak putovanja do Nafpliona - jedan od najlepših gradova Peloponeza, poznat i kao grad tri tvrđave (srednjovekovna tvrđava " Palamidi " , drevna tvrđava " Akronavplia" , otomanska " Bourtzi "). Pešačko razgledanje centra grada i slobodno vreme za kraći odmor. Nastavak putovanja i dolazak u Mikenu. Kraći odmor uz obilazak Mikene sa razgledanjem čuvenih Lavljih vrata, grobnica, Artrejeve riznice, ostataka kiklopskih zidina. Povratak u Atinu. U večernjim satima, individualni doček Nove Godine. Srećna Nova Godina! ! ! Noćenje.
4.dan: 01.01.ponedeljak Atina - Sunion - Atina
Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti (predlažemo šetnju po najstarijem i najlepšem delu Atine - Plaki, Atinskim bulevarima, istorijskim delom Atine....) ili mogućnost popodnevnog fakultativnog izleta do rta Sunion (najjužnija tačka Atike i najromantičnije arheološko nalazište poseta Posejdonovom hramu i uživanje u veličanstvenom zalasku sunca). Obilazak Posejdonovog hrama će biti moguć u slučaju da lokalitet bude otvoren. Povratak u Atinu. Noćenje
5.dan: 02.01.utorak Atina - Beograd.
Doručak. Nakon doručka, odjava iz hotela. Slobodno vreme ili fakultativni obilazak Akropolja (antičko svetilište posvećeno boginji Atini zaštitnici grada, po kojoj je grad dobio ime i obilazak antičkog lokaliteta na kome se nalaze Parthenon, Erehtejon, Propileji...). Sastanak putnika u 13, 30 časova na dogovorenom mestu. Polazak za Beograd. Noćna vožnja sa kraćim pauzama.
6.dan: 03.01.sreda Beograd
Očekivano vreme dolaska u Beograd u prepodnevnim satima (oko 10 časova), u zavisnosti od uslova na putu i graničnih prelaza.
Aranžman obuhvata:
- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja
- panoramsko razgledanje Atine, tri noćenja sa doručkom u hotelu Dorian Inn 3*, u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem
- obaveznu gradsku komunalnu taksu za Atinu koja stupa na snagu od 01.01.2018. – očekuje se da će iznositi 1,5 € dnevno po osobi, plaća se na recepciji hotela
- usluge vodiča
- pratioca prema programu za vreme trajanja aranžmana
- troškove organizacije putovanja.

Aranžman ne obuhvata:
- putno osiguranje, fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera - Golden Way Tours),
- individualne troškove i ostale nepomenute troškove. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner Izvršilac usluga i pomoć turistima u mestu odredišta je inopartner Golden Way Tours - 56, Perikleous Str.15561 Holargos, Athens, Greece).
- Organizator putovanja zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Po ovom programu ne postoji mogućnost korišćenja sopstvenog prevoza

Cena fakultativnih izleta:
- Argolida - 45€
- Akropolj (obilazak lokaliteta bez muzeja) - 30€
- Sunion - 15€.
- Cena fakultativnih izleta zavisi od broja prijavljenih putnika, a za fakultativne izlete neophodan minimum od 25 putnika - a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na
zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate.
- Cena izleta obuhvata prevoz autobusom, ulaznice (osim za Sunion, plaćanje ulaznice na licu mesta 4 eura, u slučaju da je lokalitet otvoren) i vođenje.
Cena paket izleta (obuhvata obilazak Akropolja, Argolide I Suniona) iznosi 80 € po osobi.
- Cena paket izleta uključuje autobuski prevoz do navedenih lokaliteta koje obuhvata paket i vođenje. Prijave i plaćanje izleta vrše se na licu mesta predstavniku agencije inopartnera

Doplata za 1/1 sobu:
- isključivo na upit uz doplatu od 79 €.
- Dete od 0 - 11,99 godina u sobi sa dve punoplatežne osobe ostvaruje popust od 10 % na cenu aranžmana. Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za
sopstveni prevoz.

Uslovi plaćanja:
- Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Banke Intesa za efektivu, na dan uplate.
Način plaćanja:
Prilikom rezervacije plaća se 65 € po osobi (u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu banke Intesa na dan uplate) a ostatak najkasnije 25 dana pre puta ili u 3 jednake mesečne rate čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije, bez kamate U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

Opis hotela:
Hotel Dorian Inn 3*
- gradski hotel, lociran u širem centru Atine, u blizini Trga Omonia. U sklopu hotela nalazi se bar, restoran, internet cafe, konferencijska sala . Sve sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene TWC-om, TV-om, klima uređajem, telefonomi balkonom ili teraasom tipične za gradske hotele. Usluga: noćenje sa doručkom (švedski sto - samoposluživanje). www.dorianinnhotel.com

Polasci iz drugih mesta:
Polazak autobusa iz Novog Sada datuma navedenog u programu putovanja. Povratak poslednjeg dana oko 11h
Atina - Novi Sad - železnička stanica- vreme polaska 14 h, minimum 25 putnika, doplata 1, 500, 00 din

Osiguranje:
Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 672 din. sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja (Milutina Milankovica 134 Beograd ) – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja).

Napomene:
U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.
Upozorenje: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.
Važno:Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu tax free, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
- Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU.
- Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
- Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne rade.
- Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Agencija ne može imati uticaja.
Važno obaveštenje - Obaveštavaju se putnici, s`obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita mogu biti promenjeni, u odnosu na ono što je navedeno u programu putovanja, u zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja:
- Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 40 putnika, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska. Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja I Opštim uslovima putovanja, agencije Organizatora, kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja-Uniqa osiguranja. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije
* za sve informacije pozovite se na www.nova-godina.co.rs
+381 11 322 21 34
+381 11 334 77 08
+381 11 334 76 25
Terazije 3, Beograd

agencija@mladostturist.rs
,
Beograd,
Srbija (RS)